Üyelik İşlemleri

Üyelik Kaydı Bilgileri

Zile Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin aşağıdaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Borsamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

– Gerçek Kişiler (Şahıslar) İçin Gerekli Belgeler, 

 • İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya  Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Gazetesi sureti,
 • Noter tasdikli imza sirküsü (Asıl),
 • Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi (Vatandaşlık numarası ile),
 • İkametgah ilmühaberi,
 • Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,
 • Vergi levhası,
 • Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),
 • Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler (Teminat Mektubu,Teminat Senedi)

 

– Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Gerekli Belgeler,

 • Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,
 • Şirket temsilcisinin noter tasdikli imza sirküsü (Asıl),
 • Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği,
 • Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi,
 • Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,
 • Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Vergi levhası,
 • Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),
 • Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler (Teminat Mektubu, Teminat Senedi)
 

Üye Menu