İletişim Hattı +90(356) 317 22 55
Borsamız Hakkında
 
ZİLE TİCARET BORSASI TARİHÇESİ 
  
Zile Ticaret Borsası Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.06.2003 Tarih ve 54 sayılı onayı ile kuruluşuna izin verilen 111 inci borsadır. Fiilen 2003 Ekim ayında faaliyete başlamıştır. Resmi açılışını 13 Kasım 2003 Perşembe günü yapmıştır.Borsamıza kayıtlı 109 faal üye bulunmaktadır. Borsamızda başlıca Buğday, arpa, mısır, nohut, fiğ, fasulye, ayçiçeği, şekerpancarı, canlı hayvan,mercimek,vb. tescil işlemleri yapılmaktadır.Zahire Pazarında bulunan irtibat Büromuz, Laboratuarımız ve iki adet kantar tartım istasyonları ile üyelerimize faal bir şekilde hizmet vermektedir. 
 
VİZYONUMUZ 
  
 Yönetim sistemi ve çalışma ilkeleri ile üyelerimize, çalışanlarımıza, şehrimize ve ülkemize örnek olan, üyelerine ve topluma sürekli faydalı çalışmalar yapan, ülke ekonomisinde hak ettiğimiz yeri koruyan kurum olmaktır.
 
GÖREVLERİMİZ        
  
* Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek. 
* Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin, tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyarı tahkim usullerini gösteren ve birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. 
* Yurtiçi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve Internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 
* Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzerine laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 
* Bölgeleri içinde borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayını sunmak ve ilan etmek. 
* Borsa faaliyetlerine ait konularla ilgili resmi makamlara teklif, dilek başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin menfaati olduğu taktirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. 
* Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. 
* Yurtiçi fuarları konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 
* Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesin de borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. 
 
 
KALİTE POLİTİKAMIZ 
 
Zile Ticaret Borsası olarak;

Kalitemizi devamlı kılmak ve etkinleştirmek ancak ve ancak eğitimli, sorumluluğunun bilincinde, yeniliklere açık, verimli, kendisini geliştiren, ekip çalışmasına katılan, dinamik, azimli, fedakâr, kalite yönetim sistemini öğrenen uygulayan ve geliştiren çalışanlarla başarabileceğimize inanmaktayız.

Sunulan borsa hizmetlerinde ulusal,  uluslararası akreditasyon yönetim standartlarını takip ederek kurumsal ve toplumsal faydayı sağlayan, mevcut kaynakları etkin kullanan, ileriye dönük strateji ve hedefleri destekleyen bu alanda ilimizde çalışan tüm kuruluşlara öncülük edebilen, gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngören stratejik bir kalite yönetim sistemi anlayışına sahip mükemmelliği arayan, memnuniyeti sağlayan bir kurum olmak kalite politikamızdır.
 

 

Borsamız

Zile Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç