İletişim Hattı +90(356) 317 22 55
Hizmet Standartları

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMET BEDELİ

1

ÜYE KAYIT

a) Gerçek kişiler için: 
1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.
 
2) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
 
3) Noter tasdikli imza sirküleri.
 
4) İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 
5) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
 
6) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
 
7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.
 
8) Dilekçe.
 
b) Tüzel kişiler için:
 
1) Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
 
2) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
 
3) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
 
4) Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.
 
5) Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 
6) Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
 
7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

Kayıt Ücreti  (1000 TL)

Yıllık Aidat Ücreti
 
Fevkalade Derece (750 TL)
 
1.Derece (700 TL)
 
2.Derece (650 TL)
 
3.Derece (600 TL)
 
4.Derece (550 TL)

2

BORSA SİCİL KAYIT SİLME

1. Dilekçe 
2. Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkarlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut ilgili ticaret sicili memurluğundan veya esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğünden alınmış yazı.
 
3. Vergi mükellefiyetinin sona erdiğine dair yazı.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

Ücretsiz

3

BORSA TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER VE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER

1.Belge Bedelleri 
2.Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler
 
3.Yerli Malı Belgesi
 
4.Kayıt ve Sicil Sureti
 
5.İmza Tatbik Onayı
 
6.Fatura Onayları
 
7.Bültenler
 
8.Eksper Raporları
 
9.Analiz Raporları

10 DAKİKA

1.Belge Bedelleri(Ücretsiz)
2.Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler (Ücretsiz)
 
3.Yerli Malı Belgesi(Ücretsiz)
 
4.Kayıt ve Sicil Sureti (Ücretsiz)
 
5.İmza Tatbik Onayı(Ücretsiz)
 
6.Bültenler(Ücretsiz)
7.Eksper Raporları (Ücretsiz)
 
8.Analiz Raporları (Ücretli)
 
9. İhracat Tescili (Ücretsiz)

4

BORSA TESCİL İŞLEMİ

Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur. Alım satımlarda düzenlenen belgeler (Fatura – Müstahsil) Borsaya tescil ettirilir. 
Tescil Belgeleri
 
ØAlım Tescil Beyannamesi
 
ØSatım Tescil Beyannamesi
 
ØAlım Satım Beyannamesi
 
ØAlivre ve Vadeli Alım Satım Beyannamesi
 
Øİhracat Beyannamesi
 
Øİthalat Beyannamesi

10 DAKİKA

Muamele Tescil Ücreti (Müstahsil ve Fatura Alım Satım Tutarlarının Binde Biri Nispetinde ve Her Faturada/Makbuzda Tavan 600 TL)

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması, hizmet bedelleri dışında ücret istenmesi durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

İsim :

Ayşegül KARSLI

İsim :

Ömer Faruk ÖNKUZU

Ünvanı :

Muhasebe ve Tescil Memuru

Ünvanı :

Genel Sekreter

Adres :

Zahire Pazarı No: 29/A-B Zile / TOKAT

Adres :

Zahire Pazarı No:29/A-B Zile / TOKAT

Tel :

0 356 317 22 55 – 0356 317 95 28

Tel :

0 356 317 22 55 – 0356 317 79 00

Fax :

0 356 317 57 75

Fax :

0 356 317 57 75

E-posta :

ziletb@tobb.org.tr

E-posta :

ziletb@tobb.org.tr 

Borsamız

Zile Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç