Haberleşme ve Yayın Politikamız

✔ Üyelerin iletişim konusunda tercih ettikleri yöntemleri tespit ederek haberleşmeyi bu yöntemlere uygun şekilde gerçekleştirmek,

✔ Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim olanakları ile yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanmak,

✔ Dış paydaşlarımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla kullandığımız mevcut ve geliştirilebilir ekonomik raporlar, iş istatistikleri, faaliyet raporları, dergi, bülten, arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgilerine ulaşılabilirliği sağlamak,

✔ Güncel Bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak, yaymak ve yayınlamaktır.