Duyurular


04

 Bildiğiniz üzere 14/1/2015 tarih de çıkan ve 6585 sayılı “PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN” nun 12/3 maddesinde ;

“(3) Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Başta üyelerimiz olmak üzere, coğrafi işaretli ürün satan veya büyük mağaza, zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerin bilgi sahibi olmalarını, ilgili tüm tarafların konuya hassasiyet göstermesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Okunma Sayısı: 2743
resim
Yazdır