Haberler

Entries for 'ztb'

26
BORSA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. MUAMMER TEKE, MALAZGİRT ZAFERİ’NİN YILDÖNÜMÜNE İLİŞKİN KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.
TEKE mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusunun kendisinden sayıca ve silah gücü bakımından çok üstün olan Bizan...

[Devamını oku...]

10
Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü Hk. Duyuru

İlgi: TOBB’ nin 29.03.2019 tarih ve 34221550-724.01.02-3392 Sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, 17 Haziran 2019 Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü (WDCD) Küresel Merasiminin Ülkemiz ev sahipliğinde farklı ülkelerden devlet başkanları, bakanlar, üst düzey bürokratlar ile yerli ve yabancı konukların katılımı ile gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin kabulünün 25. Yılına tekabül ettiği belirtilen bahse konu merasim ile ilgili olarak iş ve işlemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için 2018/16 sayılı “Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü Cumhurbaşkanlığı Genelgesi”nin 27.12.2018 tarih ve 30628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bakanlığımızın, bu yıl gerçekleştirilecek olan etkinliklerde çölleşmenin, arazi tahribatının ve kuraklığın olumsuz etkileri, doğuracağı sonuçlar ve felaketler hususlarında toplumun bilgilendirilmesinin ve farkındalık oluşturulmasının hedeflediği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü’ne özel hazırlanmış logo ve afiş örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,
Zile Ticaret Borsası

[Devamını oku...]

10
Zile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Ziyaret Edildi.

Zile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Syn. Necati BİCE’ ye, Borsa Başkanlığımız tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. Sayın Başkana yeni görevinde başarılar dileriz!

[Devamını oku...]

10
BORSA BAŞKANIMIZ SYN. MUAMMER TEKE’ NİN POLİS HAFTASI KUTLAMA MESAJI
Zile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Muammer TEKE, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Türk Polisinin, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan TEKE; vatandaşların can ve mal güvenliğini, temel hak ve hürriyetlerini korumayı, devletin bütünlüğüne yönelen her türlü tehdit ve tehlikelere karşı hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda mücadele etmeyi kendisine görev edinen polis teşkilatının kuruluşunun 174. kuruluş yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesinin polisin en asli görevi olduğunu vurgulayan Başkan TEKE, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Görev ve sorumlulukları devlet adına 174 yıldır başarıyla yerine getiren polisimiz, özverisi ve üstün görev anlayışı ile her yaştan ve her kesimden Türk milletinin gönlünde taht kurmuş, onların desteğini ve güvenini kazanmıştır. Türk insanının polisine olan güveni ve desteği aynı zamanda Devletine olan güvenin ve desteğin bir ifadesidir. İnanıyorum ki bu durumun bilinciyle hareket eden ve bu güveni muhafaza eden Polis Teşkilatımız bundan sonra da bu güveni hiçbir zaman sarsmayacak ve daima güvene layık olacaktır.
Vatandaşlarımızın esenliği ve güvenliği için günün her saati görevinin başında olan polis teşkilatı, son zamanlarda toplum destekli polislik çalışmaları ve bu çerçevede gerçekleştirilen faaliyetleriyle toplumda sevgi atmosferi oluşturmakta, polisimize güveni zirveye çıkarmaktadır. Bu düşüncelerle ilçemizin ve yurdumuzun her köşesinde başarılı çalışmalar yapan Emniyet Teşkilatımızın her kademesindeki fedakâr ve cefakâr mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, Vatan ve görev uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”dedi.

[Devamını oku...]

05
TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞIMIZ, BELEDİYE BAŞKANI SAYIN SARGIN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde başarı göstererek Zile Belediye Başkanı seçilen Sayın Şükrü SARGIN, Borsa Meclisimiz tarafından ziyaret edildi. Başkan SARGIN’ ı tebrik eden Borsa Meclisimiz yeni görevinde başarılar dilediler! Ziyaretin ardından Heyetimiz Başkan Sargın ile hatıra fotoğrafı çektirdi!

[Devamını oku...]

03
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu Hakkında Önemli Duyuru...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 25.03.2019 tarih ve 34221550-641.03.01-3102 sayılı yazıda (İlgi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – 18/02/2019 tarih ve 47834593-110.02-3928 sayılı yazı) belirtildiği üzere; 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 668 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Türkiye’de kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Anılan kanunun; 
-“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde Veri Sorumlusu; “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak, Kişisel Veri İşleme ise “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” olarak tanımlanmıştır.

-“Veri Sorumlusu Sicili” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur” hükmü, ikinci fıkrasında ise “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.” Hükmü, 18 inci maddesinde ise “Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği” Hükmü yer almaktadır. 
İkincil mevzuat düzenlemesi çerçevesinde hazırlanan Veri Sorumluları Sicili hakkında yönetmeliğin 4üncü maddesinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS - https://verbis.kvkk.gov.tr/) “Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi” olarak tanımlanmış, 5nci maddesinde ise “Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmak zorundadır” hükmü yer almıştır.
Ayrıca kanunun 16ncı maddesi ikini fıkrasında bazı veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğüne istisna getirme konusunda Kişisel Veri Koruma Kuruluna (Kurul) yetki verilmiş olup bu yetki çerçevesinde Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirleyen 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de, 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18/08/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
Anılan istisnalar kapsamı dışında kalan tüm veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü başlama tarihleriyle ilgili olarak 18/08/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararına göre; 
- Yıllık Çalışan sayısı 50’den ÇOK veya Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den ÇOK olan Gerçek ve Tüzel Kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi, 
- Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi, 
- Yıllık Çalışan sayısı 50’den AZ veya Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den AZ olmakla birlikte ana faaliyet konusu ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ işleme olan Gerçek ve Tüzel Kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesi, 
- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesi Uygun görülmüştür. 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda; hâlihazırda ülkemizde faaliyet gösteren pek çok şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilmiş olan başta Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yaptırmak olmak üzere bazı yükümlülükler konusunda detaylı bilgi sahibi olmadığı belirtilmiştir. 
Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle VERBİS’e kayıt yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ve genel olarak 6698 sayılı Kanun’la veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında sorun yaşanmaması için siz üyelerimiz tarafından gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Bilgi edinilebilecek kaynak adresler: 
- Kişisel Verileri Koruma Kurumu : https://www.kvkk.gov.tr/
- VERBİS : https://verbis.kvkk.gov.tr/
- Sorularla VERBİS :https://verbis.kvkk.gov.tr/Upload…/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf
- Veri Sorumlusu Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2032/Veri-Sorumlusu-Kimdir
- İlgili Kişi Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2034/Ilgili-Kisi-Kimdir
 

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 53İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son   
Yazdır